หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มอำนวยการ
Administration Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางรำไพ ทองกาสี
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
083-378-9292
e-mail :
ramt_2010@hotmail.go.th
   


ชื่อสกุล :
นางจินตนา บัวนาค
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร :
083-354-4470
e-mail :
jin.ta_tuk@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร :
098-137-2199
e-mail :
Uraiwan.dang@hotmail.co.th
   


ชื่อสกุล :
นางสาวพิสมัย เครือเกาะ
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
084-775-2398
e-mail :
Pissamai.obec@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวสุพรรษา สุริยะกาญจน์
ตำแหน่ง :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
087-795-3026
e-mail :
Jeab_bomroong@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาววิสา เหลาลม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทร :
088-599-3124
e-mail :
may_jup_jup_1933@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวกาญจนา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทร :
098-134-6884
e-mail :
Pee.joy74@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายล่ำ เลาหา
ตำแหน่ง :
ช่างไฟฟ้า 4
เบอร์โทร :
088-707-2824
e-mail :
-
   


ชื่อสกุล :
นายกิตติศักดิ์ แก้วนาง
ตำแหน่ง :
ช่างไฟฟ้า 4
เบอร์โทร :
089-619-5296
e-mail :
-
   


ชื่อสกุล :
นายปาระเมศ อุดมกัน
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร :
081-592-3214
e-mail :
-
   


ชื่อสกุล :
นายชยุต ทองดีเวียง
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร :
089-272-7747
e-mail :
somyot9102520@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายอนุชิต ศรีสงคราม
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร :
087-852-4081
e-mail :
-
   


ชื่อสกุล :
นายสุนทร คำเมืองคุณ
ตำแหน่ง :
คนสวน
เบอร์โทร :
094-8572945
e-mail :
-
   


ชื่อสกุล :
นายสุมิน จันทะแสง
ตำแหน่ง :
ยาม
เบอร์โทร :
098-774-8137
e-mail :
-
   


ชื่อสกุล :
นางสาวเจนจิรา ประเสริฐก้านตง
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์โทร :
e-mail :
-
   


ชื่อสกุล :
นางสาวปิยะนุช อ่อนคำ
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์โทร :
062-994-6844
e-mail :
Piyanuh@hotmail.com
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 18.212.83.37
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 23/05/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 162747