หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มอํานวยการ สพป.บึงกาฬ
Director Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางรำไพ ทองกาสี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่ม
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวเตรียมจิตร เพ็งคำ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางจินตนา บัวนาค
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายชัยภัทร รุจาคม
ตำแหน่ง :
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายสมพจน์ ศรีปราชญ์
ตำแหน่ง :
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางชนิษฏาภา คำมะโนชาติ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวละอองดาว แซ่คู
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวสุพรรษา สุริยะกาญจน์
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายชัชชัย จันทร์พวง
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวกาญจนา มีแทน
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายกิตติศักดิ์ แก้วนาง
ตำแหน่ง :
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 4
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายล่ำ เลาหา
ตำแหน่ง :
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายศุภกร พลพิทักษ์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายชยุต ทองดีเวียง
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายปาระเมศ อุดมกัน
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายโอภาส แถวจันทึก
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายสำรอง พรมโสภา
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายพิเชษฐ พงษ์ญาติ
ตำแหน่ง :
ลูกจ้างชั้วคราว
เบอร์โทร :
e-mail :
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 54.198.119.26
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 23/05/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 148742